Aktualna oferta poradni oraz nowy arkusz zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie do 15 września 2018 roku.

Akcja „Wakacje z Poradnią” dobiegła końca. W czasie zajęć dzieci wykonywały różnego rodzaju aktywności, które miały na celu dobrą zabawę, a także stymulowanie rozwoju poszczególnych zdolności. W ramach zajęć przewidziane były gry i zabawy zespołowe uczące reguł i integrujące grupę. Włączone ćwiczenia sprzyjały treningowi umiejętności percepcyjnych. Prace plastyczne umożliwiły dzieciom wykazanie kreatywności, rozwijanie swojego twórczego potencjału.

Ponadto w trakcie trwania „Wakacji z Poradnią” odbyły się spotkania z Pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie oraz Pracownikiem Straży Miejskiej w Ciechanowie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia części prac, które wykonali uczestnicy „Wakacji z Poradnią”.

 

Zgłoszenia do poradni nie będą przyjmowane telefonicznie

Poradnia jest placówką oświatową nieferyjną i jest czynna w okresie całego roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku. 
W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. sekretariat Poradni czynny jest od godz. 7
 00 do 15 00.
W pozostałym okresie sekretariat Poradni czynny jest w godzinach od 7
 00 do 18 00    (piątek do 15 00 )