Poradnia jest placówką oświatową nieferyjną i jest czynna w okresie całego roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku. 
W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. sekretariat Poradni czynny jest od godz. 7
 00 do 15 00.
W pozostałym okresie sekretariat Poradni czynny jest w godzinach od 7
 00 do 18 00    (piątek do 15 00 )

Zgłoszenia do poradni nie będą przyjmowane telefonicznie