Teren działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie obejmuje powiat ciechanowski, w tym:

  • miasta: Ciechanów, Glinojeck
  • gminy: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin, Sońsk.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom- z terenu działania Poradni.

Na podstawie porozumień zawartych między organami prowadzącymi poradnie, zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie wydają orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem - również z terenu powiatu żuromińskiego.