O nas

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie.

Informacje o naborach na zajęcia, warsztaty oraz wszystkie aktualne komunikaty znajdują się w zakładce Aktualności.

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie mieści się przy ul. Wyzwolenia 10a. Zajmujemy II piętro budynku i parter.

Pomieszczenia na parterze są przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo. Na parter prowadzi podjazd i platforma do transportu osób niepełnosprawnych.

Z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie mogą korzystać:

  1. dzieci (od momentu urodzenia) oraz młodzież pobierające naukę szkołach lub objęte innymi formami edukacji, wychowania, opieki bądź wspomagania zaburzonego rozwoju – w jednostkach systemu oświaty;
  2. ich rodzice/prawni opiekunowie
  3. nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek

- z terenu działania poradni.

 

Na spotkanie w Poradni należy wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie.

Niezbędne jest podanie podczas wizyty numeru PESEL dziecka.

Zaleca się zabrać na pierwszą wizytę w Poradni posiadaną dokumentację czyli wyniki badań lekarskich (wypisy ze szpitala, Książeczkę Zdrowia Dziecka, zaświadczenia lekarskie) lub psychologicznych itp.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie

Raport z ewaluacji zewnętrznej (całościowej) w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie

Projekty unijne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie oferuje:

• pomoc w sytuacjach kryzysowych w szkole

• prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu)

• prowadzenie na terenie przedszkoli zajęć dla dzieci (z udziałem nauczycieli przedszkola) z wykorzystaniem elementów bajkoterapii

• prowadzenie zajęć otwartych z terapii pedagogicznej dla zainteresowanych nauczycieli (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)

• pomoc w dokonywaniu wstępnej diagnozy dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie badań przesiewowych (gotowość szkolna, wady wymowy, ryzyko dysleksji, badania przesiewowe słuchu i wzroku)

• pomoc w organizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum

• prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół spotkań i warsztatów dla rodziców

• pomoc w działaniach mediacyjnych

 

Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli

Każdy nauczyciel, wychowawca, pedagog może skorzystać w Poradni z indywidualnych porad i konsultacji. Wystarczy telefonicznie umówić termin wizyty. Udzielamy również porad i informacji telefonicznie.