W dniu 14 i 15 czerwca 2018 roku sekretariat czynny będzie w godz. 7.00 - 15.00

W okresie wakacji w terminie od 25 czerwca do lipca 2018 r. w godzinach 8.00 – 12.00 będą w Poradni prowadzone zajęcia dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. W ramach „Wakacji w Poradni” odbywać się będą warsztaty, zabawy, gry, zajęcia psychoedukacyjne. Prowadzić je będą pracownicy Poradni (psycholodzy i pedagodzy). Organizujemy 2 turnusy w ramach akcji „Wakacje w Poradni”:
I turnus w terminie 25 czerwca – 29 czerwca 2017 r. w godzinach 8.00 – 12.00
II turnus w terminie 2 lipca- 6 lipca 2017 r. w godzinach 8.00 – 12.00
Zgłoszenia na „Wakacje w Poradni” można dokonać osobiście. Ilość miejsc na warsztatach ograniczona.
Dzieci uczestniczące w zajęciach prosimy o zaopatrzenie w napój do picia (ewentualnie kanapkę)".

Zgłoszenia do poradni nie będą przyjmowane telefonicznie

Poradnia jest placówką oświatową nieferyjną i jest czynna w okresie całego roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku. 
W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. sekretariat Poradni czynny jest od godz. 7
 00 do 15 00.
W pozostałym okresie sekretariat Poradni czynny jest w godzinach od 7
 00 do 18 00    (piątek do 15 00 )