Obowiązujące w Poradni  w roku szkolny 2021/2022
zasady dokonywania zapisów na zajęcia prowadzone przez pracowników
(powyższe zasady nie dotyczą indywidualnej terapii psychologicznej)

 

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni są bezpłatne.

Nabór na zajęcia jest prowadzony od 16 sierpnia 2021 r. – do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda osoba zgłaszająca się może zapisać dziecko na jeden rodzaj zajęć. Rodzic/ opiekun prawny dziecka - dokonując zapisu musi wskazać zajęcia pierwszego wyboru. Zapisanie na drugi rodzaj zajęć następuje od razu na listę rezerwową - dziecko jest przyjęte na drugi rodzaj zajęć- jeśli brak jest osób, które z pierwszego wyboru wskazały te zajęcia.

Od 16 sierpnia 2021 r. trwają zapisy na następujące rodzaje zajęć:

Czytaj więcej: Zasady zapisów w roku 2021