„Światowy Dzień Kota” to świetna okazja do wspólnych zabaw logopedycznych z dziećmi. Podczas „Igraszek logopedyczne dla maluchów” (prowadzonych w ramach grupowej terapii logopedycznej dla dzieci w wieku 3-5 lat), dzieci wspólnie z logopedami z naszej Poradni: Dorotą Kamińską i Joanną Skrzypczyńską nie tylko ćwiczyły swoje aparaty mowy wykonując „kocią gimnastykę buzi i języka”, ale również wcieliły się w rolę kotów w trakcie zabaw logorytmicznych przy muzyce oraz doskonaliły swoją sprawność manualną tworząc „Kocie mozaiki”.

Dziękujemy studentom PWSZ w Ciechanowie: Adriannie Sobczyńskiej, Magdalenie Sztankiewicz, Oldze Nadwodnej i Radosławowi Jasińskiemu za kreatywną prezentację „Teatrzyku dla dzieci” do wiersza Stanisława Jachowicza pt. „Chory kotek” J

W dniu 26 listopada 2018 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie Pani Monika Zaremba-Łepkowska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wypracowania rekomendacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania i zmiany gospodarcze“. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To trzecie z cyklu pięciu spotkań mających na celu wypracowanie zmian w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia zdolnego.