Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z konferencji nt. „Rodzic terapeutą własnego dziecka”, która odbyła się pod patronatem naszej Poradni w dniu 20 listopada 2018 r.
Podczas konferencji Pani Dorota Kamińska – pedagog i logopeda z naszej placówki, wygłosiła prelekcję nt. „Jak pomóc dziecku, które się jąka? – praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli". Ponadto, zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych porad na stoisku Poradni, na którym dyżurowali nasi specjaliści w dziedzinie psychologii – Panie Emilia Górczyk i Milena Załuska. W konferencji uczestniczyły również: Dyrektor Poradni – Pani dr Monika Zaremba-Łepkowska oraz psycholog – Pani Dorota Bielas.

Uwaga! Już po raz drugi wystartowaliśmy z cyklem zajęć grupowych dla dzieci 3, 4 i 5-letnich pod hasłem: „Igraszki logopedyczne dla maluchów”. Celem cotygodniowych spotkań jest pomoc maluchom w opanowaniu trudnej sztuki poprawnej i pięknej mowy w formie przyjemnej i twórczej zabawy. Zajęcia prowadzą logopedzi z naszej poradni: Dorota Kamińska i Joanna Skrzypczyńska. Dzięki „gimnastyce buzi i języka” oraz zabawom ogólnorozwojowym i logorytmicznym, dzieci nie tylko będą rozwijały swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, ale także doskonaliły swoją sprawność manualną, twórcze myślenie oraz kompetencje społeczno-emocjonalne, niezbędne do pełnienia roli przedszkolaka i ucznia. Zapraszamy do śledzenia fotorelacji z zajęć, które będą pojawiały się na naszym FB, a już dziś prezentujemy efekty pierwszych zabaw o tematyce jesiennej. 

Serdecznie zapraszamy 3 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek), w godz. 13.00-15.00 (pokój nr 204), logopedów z rejonu działania naszej Poradni, zainteresowanych własnym rozwojem oraz nawiązaniem efektywnej i konstruktywnej współpracy z innymi specjalistami, do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach II edycji „Sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów”. Celem naszych spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, a także pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z codzienną pracą logopedy. Moderatorami grupy są specjaliści z naszej Poradni, logopedzi: Dorota Kamińska, Joanna Skrzypczyńska i Elżbieta Kicińska.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszej grupy logopedów odbyło się już 22 października 2018 r. (w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania) i poświęcone było tematyce dotyczącej pomocy dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu i szkole. Poprowadziła je logopeda Dorota Kamińska, która już od kilku lat organizuje na terenie naszej poradni grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci jąkających się.