„Światowy Dzień Kota” to świetna okazja do wspólnych zabaw logopedycznych z dziećmi. Podczas „Igraszek logopedyczne dla maluchów” (prowadzonych w ramach grupowej terapii logopedycznej dla dzieci w wieku 3-5 lat), dzieci wspólnie z logopedami z naszej Poradni: Dorotą Kamińską i Joanną Skrzypczyńską nie tylko ćwiczyły swoje aparaty mowy wykonując „kocią gimnastykę buzi i języka”, ale również wcieliły się w rolę kotów w trakcie zabaw logorytmicznych przy muzyce oraz doskonaliły swoją sprawność manualną tworząc „Kocie mozaiki”.

Dziękujemy studentom PWSZ w Ciechanowie: Adriannie Sobczyńskiej, Magdalenie Sztankiewicz, Oldze Nadwodnej i Radosławowi Jasińskiemu za kreatywną prezentację „Teatrzyku dla dzieci” do wiersza Stanisława Jachowicza pt. „Chory kotek” J

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z konferencji nt. „Rodzic terapeutą własnego dziecka”, która odbyła się pod patronatem naszej Poradni w dniu 20 listopada 2018 r.
Podczas konferencji Pani Dorota Kamińska – pedagog i logopeda z naszej placówki, wygłosiła prelekcję nt. „Jak pomóc dziecku, które się jąka? – praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli". Ponadto, zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych porad na stoisku Poradni, na którym dyżurowali nasi specjaliści w dziedzinie psychologii – Panie Emilia Górczyk i Milena Załuska. W konferencji uczestniczyły również: Dyrektor Poradni – Pani dr Monika Zaremba-Łepkowska oraz psycholog – Pani Dorota Bielas.

Serdecznie zapraszamy 3 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek), w godz. 13.00-15.00 (pokój nr 204), logopedów z rejonu działania naszej Poradni, zainteresowanych własnym rozwojem oraz nawiązaniem efektywnej i konstruktywnej współpracy z innymi specjalistami, do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach II edycji „Sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów”. Celem naszych spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, a także pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z codzienną pracą logopedy. Moderatorami grupy są specjaliści z naszej Poradni, logopedzi: Dorota Kamińska, Joanna Skrzypczyńska i Elżbieta Kicińska.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszej grupy logopedów odbyło się już 22 października 2018 r. (w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania) i poświęcone było tematyce dotyczącej pomocy dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu i szkole. Poprowadziła je logopeda Dorota Kamińska, która już od kilku lat organizuje na terenie naszej poradni grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci jąkających się.

 

W dniu 26 listopada 2018 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie Pani Monika Zaremba-Łepkowska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wypracowania rekomendacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania i zmiany gospodarcze“. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To trzecie z cyklu pięciu spotkań mających na celu wypracowanie zmian w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia zdolnego.

Uwaga! Już po raz drugi wystartowaliśmy z cyklem zajęć grupowych dla dzieci 3, 4 i 5-letnich pod hasłem: „Igraszki logopedyczne dla maluchów”. Celem cotygodniowych spotkań jest pomoc maluchom w opanowaniu trudnej sztuki poprawnej i pięknej mowy w formie przyjemnej i twórczej zabawy. Zajęcia prowadzą logopedzi z naszej poradni: Dorota Kamińska i Joanna Skrzypczyńska. Dzięki „gimnastyce buzi i języka” oraz zabawom ogólnorozwojowym i logorytmicznym, dzieci nie tylko będą rozwijały swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, ale także doskonaliły swoją sprawność manualną, twórcze myślenie oraz kompetencje społeczno-emocjonalne, niezbędne do pełnienia roli przedszkolaka i ucznia. Zapraszamy do śledzenia fotorelacji z zajęć, które będą pojawiały się na naszym FB, a już dziś prezentujemy efekty pierwszych zabaw o tematyce jesiennej.