W dniu 26 listopada 2018 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie Pani Monika Zaremba-Łepkowska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wypracowania rekomendacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania i zmiany gospodarcze“. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To trzecie z cyklu pięciu spotkań mających na celu wypracowanie zmian w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia zdolnego.

Serdecznie zapraszamy 3 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek), w godz. 13.00-15.00 (pokój nr 204), logopedów z rejonu działania naszej Poradni, zainteresowanych własnym rozwojem oraz nawiązaniem efektywnej i konstruktywnej współpracy z innymi specjalistami, do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach II edycji „Sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów”. Celem naszych spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, a także pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z codzienną pracą logopedy. Moderatorami grupy są specjaliści z naszej Poradni, logopedzi: Dorota Kamińska, Joanna Skrzypczyńska i Elżbieta Kicińska.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszej grupy logopedów odbyło się już 22 października 2018 r. (w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania) i poświęcone było tematyce dotyczącej pomocy dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu i szkole. Poprowadziła je logopeda Dorota Kamińska, która już od kilku lat organizuje na terenie naszej poradni grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci jąkających się.

 

 
Zapraszamy rodziców, nauczycieli i terapeutów do udziału w bezpłatnej konferencji pod patronatem naszej Poradni nt. „Rodzic terapeutą własnego dziecka”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r., w godzinach 10.00-17.00, w siedzibie Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie, ul. Kraszewskiego 8 A.

Uwaga! Już po raz drugi wystartowaliśmy z cyklem zajęć grupowych dla dzieci 3, 4 i 5-letnich pod hasłem: „Igraszki logopedyczne dla maluchów”. Celem cotygodniowych spotkań jest pomoc maluchom w opanowaniu trudnej sztuki poprawnej i pięknej mowy w formie przyjemnej i twórczej zabawy. Zajęcia prowadzą logopedzi z naszej poradni: Dorota Kamińska i Joanna Skrzypczyńska. Dzięki „gimnastyce buzi i języka” oraz zabawom ogólnorozwojowym i logorytmicznym, dzieci nie tylko będą rozwijały swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, ale także doskonaliły swoją sprawność manualną, twórcze myślenie oraz kompetencje społeczno-emocjonalne, niezbędne do pełnienia roli przedszkolaka i ucznia. Zapraszamy do śledzenia fotorelacji z zajęć, które będą pojawiały się na naszym FB, a już dziś prezentujemy efekty pierwszych zabaw o tematyce jesiennej. 

W  dniu 26 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem społecznym” w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”.

W sesji plenarnej wystąpiła Pani Dyrektor Poradni dr n. hum. Monika Zaremba-Łepkowska prezentując temat: „Wspieranie czynników ochronnych w profilaktyce zachowań problemowych dzieci i młodzieży”. Opisane zostały realizowane przez Poradnię działania edukacyjne, terapeutyczne i szkoleniowe wspierające lokalną społeczność.

Z kolei psycholog Dorota Bielas przedstawiła prezentację „Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze według programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w praktyce PP-P w Ciechanowie”.  Program ten jest realizowany w naszej placówce ponad 15 lat.

Omawiane treści wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące działalności Poradni i rozmowy „międzykonferencyjne” z prelegentkami.