W dniu dzisiejszym (19.06.2019) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie została wyróżniona statuetką Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji i społeczności szkoły za to wyróżnienie.

W dniu 04.04.2019 pracownicy Poradni uczestniczyli w organizowanych przez Starostę Ciechanowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie XI Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.
Podczas targów można było zapoznać się z ofertami szkół średnich, uczelni oraz placówek edukacyjnych. Swoje oferty prezentowali również pracodawcy, instytucje rynku pracy i lokalni przedsiębiorcy.
Na stoisku Poradni można było zapoznać się z aktualną ofertą placówki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna była również organizatorem konferencji "Trendy w doradztwie zawodowym", która odbyła się w dniu dzisiejszym podczas Targów. Ponadto Pani psycholog Milena Załuska poprowadziła warsztaty dla młodzieży.
W czasie trwania Targów odbywały się m.in.:

  • pokazy umiejętności praktycznych uczniów
  • występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych,
  • prezentacje osiągnięć szkół i uczelni,
  • prezentacje efektów projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w placówce działania wychowawcze i profilaktyczne. Aby wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami utworzyliśmy Anonimową Skrzynkę na Sygnały. Skrzynka funkcjonuje w formie elektronicznej – na stronie Poradni. Skrzynka na sygnały znajduje się również w poczekalni na II pietrze w Poradni . Prosimy o zgłaszanie niepokojących sygnałów związanych z bezpieczeństwem w naszej placówce.