Zapraszamy rodziców, nauczycieli i terapeutów do udziału w bezpłatnej konferencji pod patronatem naszej Poradni nt. „Rodzic terapeutą własnego dziecka”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r., w godzinach 10.00-17.00, w siedzibie Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie, ul. Kraszewskiego 8 A.

W  dniu 26 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem społecznym” w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”.

W sesji plenarnej wystąpiła Pani Dyrektor Poradni dr n. hum. Monika Zaremba-Łepkowska prezentując temat: „Wspieranie czynników ochronnych w profilaktyce zachowań problemowych dzieci i młodzieży”. Opisane zostały realizowane przez Poradnię działania edukacyjne, terapeutyczne i szkoleniowe wspierające lokalną społeczność.

Z kolei psycholog Dorota Bielas przedstawiła prezentację „Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze według programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w praktyce PP-P w Ciechanowie”.  Program ten jest realizowany w naszej placówce ponad 15 lat.

Omawiane treści wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące działalności Poradni i rozmowy „międzykonferencyjne” z prelegentkami.

W dniach 31.08.2018 r.-01.09.2018 r. odbyła się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach III Edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka.

Organizatorami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy
i Dialogu Społecznego „Agere Aude” oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej: RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I...