Szanowni Państwo,
 
Informujemy o obowiązujących aktualnie procedurach związanych z realizacją zadań, w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ DO PORADNI
 
 
W wypadku problemów z wydrukowaniem oświadczenia prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.