Szanowni Państwo,
 
Informujemy o obowiązujących aktualnie procedurach związanych z realizacją zadań, w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ DO PORADNI
 
 
W wypadku problemów z wydrukowaniem oświadczenia prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.
 

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych - rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.

Dlatego prosimy o rozejście się i zachowywanie bezpiecznej odległości.

Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epedemii.