Wyjaśnienie terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię

Słowniczek terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

 

 A

analiza i synteza słuchowaanaliza słuchowa to umiejętność dzielenia zdań na słowa, słów na sylaby i głoski, zaś synteza słuchowa to umiejętność składania zdań z wyrazów, słów z sylab lub głosek. Umiejętność analizy słuchowej jest podstawą pisania (aby zapisać wyrazy trzeba umieć wydzielać ze zdań wyrazy,
a z wyrazów sylaby i głoski). Umiejętność syntezy słuchowej jest podstawą  czytania (aby przeczytać wyrazy trzeba umieć złożyć słowa z sylab i głosek).

Czytaj więcej...

Projekty unijne