Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej weszło w życie

Dnia 8 maja 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). Tym samym odstępuje się od tworzenia KIPU oraz Planów Działań Wspierających.

Jednocześnie 8 maja weszło w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529).

Szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Specjalne potrzeby edukacyjne.

Nowe druki wniosków i zgłoszeń do Poradni

Od 18 marca 2013r. obowiązują nowe druki zgłoszeń i nowe druki wniosków. poniżej znajdują się one do pobrania.Więcej na temat zgłoszeń i sposobu użycia poszczególnych druków odnaleźć można na stronie w miejscu: O poradni- Procedura przyjęć.

Druk zgłoszenia do Poradni

Wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia

Wniosek o przekazanie kopii opinii do przedszkola/ szkoły/ placówki

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni

Wniosek w sprawie udzielenia pomocy w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości dziecka niepełnosprawnego

Pozostałe druki dotychczas obowiązujące pozostają bez zmian.

Biuletyn okolicznościowy z okazji 30 lat istnienia Poradni

W 2012r. nasza Poradnia obchodziła 30- lecie istnienia. Z tej okazji powstał Biuletyn informacyjny dla rodziców i nauczycieli, który publikujemy poniżej.

Biuletyn dla rodziców i nauczycieli

Zmiana godzin otwarcia Poradni w piątki

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy Poradni w piątki. Tego dnia sekratariat Poradni jest czynny od 7.00 do 15.00. W pozostałe dni  od poniedziałku do czwartku sekretariat jest czynny od 7.00 do 18.00.

Nowe druki zgłoszeń dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

W związku z nowymi procedurami obowiązującymi w przypadku konieczności wykonywania po raz pierwszy badań diagnostycznych w Poradni pod kątem specyficznych trudności w nauce Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie wprowadza nowe druki zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Nowe druki informacji od nauczycieli na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym

Wprowadzamy nowe druki do sporządzania przez nauczycieli opinii o uczniu. Dotyczą one wyłącznie dzieci diagnozowanych w Poradni pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...

Projekty unijne