Nowy artykuł dla rodziców dzieci z klas I

Nasze koleżanki- Lucyna Zujewicz oraz Anna Sacherska dzielą się refleksjami dotyczącymi kilku miesięcy nauki w klasie I szkoły poodstawowej.

Czytaj więcej...

Zmiana koncepcji pracy Poradni

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie po wielu dyskusjach dokonali zmian w koncepcji pracy placówki uchwałą nr 8/ 2013 Rady Pedagogicznej. Główną jej ideą jest stworzenie z Poradni "miejsca przyjaznego ludziom", a nowej Koncepcji pracy przyświeca hasło:

Profesjonalni – Pomocni - Przyjaźni

 

Czytaj więcej...

Nowe artykuły dla rodziców

Zachęcamy  Rodziców do przeczytania dwóch nowych publikacji zamieszczonych na naszej stronie:

  1.  Dziecko sześcioletnie rozpoczyna naukę w szkole.
  2.  Mam pierwszoklasistę.

 

Nowe publikacje pracowników Poradni

W zakładce „Nasze artykuły” zamieściliśmy trzy publikacje pracowników:

  1.  Scenariusz zajęć integracyjnych w klasach I gimnazjum- opracowany przez psychologów: Emilię Górczyk i Milenę Załuską. Scenariusz może być wykorzystywany przez nauczycieli w trakcie zajęć integracyjnych w klasach I we wrześniu
  2. Wiem jak się uczyć- czyli najważniejsze informacje na temat organizacji pracy podczas nauki w domu. Jest to publikacja przygotowana przez psychologa- Emilię Górczyk. Może być wykorzystywana zarówno przez uczniów, jak i opiekunów.
  3. Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z dysleksjąmateriał opracowany przez psychologów: Emilię Górczyk i Milenę Załuską.

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej weszło w życie

Dnia 8 maja 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). Tym samym odstępuje się od tworzenia KIPU oraz Planów Działań Wspierających.

Jednocześnie 8 maja weszło w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529).

Szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Specjalne potrzeby edukacyjne.

Nowe druki wniosków i zgłoszeń do Poradni

Od 18 marca 2013r. obowiązują nowe druki zgłoszeń i nowe druki wniosków. poniżej znajdują się one do pobrania.Więcej na temat zgłoszeń i sposobu użycia poszczególnych druków odnaleźć można na stronie w miejscu: O poradni- Procedura przyjęć.

Druk zgłoszenia do Poradni

Wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia

Wniosek o przekazanie kopii opinii do przedszkola/ szkoły/ placówki

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni

Wniosek w sprawie udzielenia pomocy w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości dziecka niepełnosprawnego

Pozostałe druki dotychczas obowiązujące pozostają bez zmian.

Projekty unijne