Nowe druki wniosków i zgłoszeń do Poradni

Od 18 marca 2013r. obowiązują nowe druki zgłoszeń i nowe druki wniosków. poniżej znajdują się one do pobrania.Więcej na temat zgłoszeń i sposobu użycia poszczególnych druków odnaleźć można na stronie w miejscu: O poradni- Procedura przyjęć.

Druk zgłoszenia do Poradni

Wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia

Wniosek o przekazanie kopii opinii do przedszkola/ szkoły/ placówki

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni

Wniosek w sprawie udzielenia pomocy w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości dziecka niepełnosprawnego

Pozostałe druki dotychczas obowiązujące pozostają bez zmian.

Biuletyn okolicznościowy z okazji 30 lat istnienia Poradni

W 2012r. nasza Poradnia obchodziła 30- lecie istnienia. Z tej okazji powstał Biuletyn informacyjny dla rodziców i nauczycieli, który publikujemy poniżej.

Biuletyn dla rodziców i nauczycieli

Zmiana godzin otwarcia Poradni w piątki

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy Poradni w piątki. Tego dnia sekratariat Poradni jest czynny od 7.00 do 15.00. W pozostałe dni  od poniedziałku do czwartku sekretariat jest czynny od 7.00 do 18.00.

Nowe druki zgłoszeń dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

W związku z nowymi procedurami obowiązującymi w przypadku konieczności wykonywania po raz pierwszy badań diagnostycznych w Poradni pod kątem specyficznych trudności w nauce Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie wprowadza nowe druki zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Nowe druki informacji od nauczycieli na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym

Wprowadzamy nowe druki do sporządzania przez nauczycieli opinii o uczniu. Dotyczą one wyłącznie dzieci diagnozowanych w Poradni pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...

Nowe definicja specyficznych trudności w nauce

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1491) nowa definicja specyficznych trudności w uczeniu się brzmi:

Kiedy mówimy o specyficznych trudnościach w uczeniu się „należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi” (§ 1a rozporządzenia)

Kalendarz wydarzeń

październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Facebook