Oferta dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Badania diagnostyczne

W Poradni można wykonać badania diagnostyczne dzieci i młodzieży:

 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • logopedyczne.

Diagnoza jest głównie wykonywana pod kątem wydania opinii lub orzeczenia.

Badania służą głównie określeniu:

 • przyczyn trudności w nauce lub trudności wychowawczych
 • gotowości szkolnej
 • uzdolnień dziecka
 • optymalnych form pomocy.

Badania są wykonywane wyłącznie na wniosek rodzica (opiekuna prawnego dziecka) lub pełnoletniego ucznia. W zakładce: O Poradni- Procedura przyjęć można zapoznać się z obowiązującymi zasadami wykonywania badań diagnostycznych w Poradni pod kątem wydania opinii lub orzeczenia. Można tam również pobrać obowiązujące druki  zgłoszeń i wniosków.

Poza działalnością diagnostyczną w Poradni  są prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży. Poniżej zamieszczona jest szczegółowa oferta w tym zakresie.

 

Oferta działań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie
na rzecz dzieci i młodzieży
w roku szkolnym 2017/2018

 

 Zajęcia realizowane na terenie Poradni:  

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników (klasy)

 

 1.  

Grupowa terapia jąkania

do  6 osób

I-VIII SP,

szkoła śred.,

studenci,

 1.  

Terapia logopedyczna

1 do 2 osób.

3-18 lat

indywidualne

4- 18 lat

indywidualne

4-9 lat

 1.  

Konsultacje logopedyczne

indywidualne

Dzieci nie objęte terapią

 

 

 1.  

Terapia pedagogiczna

indywidualne i grupowe

2 grupy wiekowe

(max. 4 osoby w grupie)

II – IV szkoła podstawowa

16 uczestników

od I szkoły podstawowej - do końca szkoły ponadgimnazjalnej

zajęcia grupowe

do 4 osób

kl. I-III SP

zajęcia grupowe

do 4 osób

Kl. IV-V SP

indywidualne

Kl. I – IV SP

indywidualne

SP, Gim, Ponadgimnazjalne

grupowe (4 osoby)  

SP IV-V; VI-VII,

 1.  

„Wakacyjne igraszki logopedyczne” – półkolonie logopedyczne

grupowe

(max. 10 osób)

I kl. szkoły podstawowej

 1.  

Zajęcia stymulujące gotowość szkolną

 

grupowe

do 4 osób w grupie

6-7- lat, klasy 0 i I

 1.  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

zajęcia grupowe

Kl. II-III

 1.  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

zajęcia grupowe (grupa – 2 osoby)

Kl. II-III SP

 1.  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

zajęcia grupowe

(4 osoby w grupie)

 

Kl. IV – V

 1.  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia grupowe

(4 osoby w grupie)

Kl. VI – I Gim.

 1.  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

indywidualne

Kl. I-III

 1.  

Zajęcia wspierające rozwój mowy

grupa

3 osobowa

3-4 latki

 1.  

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

indywidualne

 

 1.  

Trening EEG BF

indywidualne

od 6 r.ż. w Poradni

 1.  

Trening EEG BF

indywidualne

SP

 1.  

TERAPIA stymulująca techniki szkolne dla uczniów z orzeczeniami

indywidualne

uczniowie szkół podstawowych

 1.  

„Igraszki logopedyczne dla maluchów” (dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy)

grupa

5 osobowa

3 – 5 lat

 1.  

Zajęcia wspierające rozwój mowy z elementami SI

indywidualne

3 – 5 lat

 1.  

Konsultacje dla dzieci z deficytami SI

indywidualne

4 – 7 lat

 1.  

„Bajeczki i rymowanki” zajęcia przygotowujące do czytania i pisania

grupa

4 osobowa

5 – 6 lat

 1.  

Bystrzaki - zajęcia rozwijające przedszkolaka

zajęcia grupowe (grupy 2 osobowe)

3 – 5 lat

 1.  

„Ślimaczkowe zabawy logopedyczne” – zajęcia grupowe dla dzieci
z niepłynnością mowy.

grupowe

(max. 6 osób)

przedszkole

 1.  

„Ferie z Poradnią”

                    

grupowe

(max. 10 osób)

kl. I-III SP

 1.  

„Wakacje z Poradnią”

grupowe

(max. 10 osób)

kl. I-III SP

 1.  

„Sprawne rączki, sprawne buzie”

grupowe

(4 osoby)

4-5 lat

 1.  

Praca z uczniem
z trudnościami
w funkcjonowaniu emocjonalnym

indywidualne

Szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa,

kl. „0” – dzieci dobrze funkcjonujące intelektualnie

 1.  

Terapia psychologiczna

indywidualne

W zal. od potrzeb

 1.  

Terapia ręki

indywidualne

Kl. 0-III wg potrzeb

 1.  

Terapia ręki

grupowe

4 osoby

kl. I SP

 

Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek

Rodzaj/ Nazwa zajęć

                        Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników (klasy)

 

Inteligencja emocjonalna w praktyce – jak rozpoznawać i radzić sobie z emocjami

 

                        klasa

Szkoły Ponadgimnazjalne

Być sobą, być z innymi – warsztat o funkcjonowaniu w grupie

klasa

Uczniowie szkół Ponadgimnazjalnych

„Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku”- warsztaty o empatii

Klasa

kl. I – III SP

„Inny nie znaczy gorszy” – warsztaty nt. tolerancji

zajęcia warsztatowe z klasą

Uczniowie SP klas I – III

 

„Ja, moje emocje i stres”

do 20 osób

Ponadgimnazjalne

Jak radzić sobie ze złością –warsztaty

klasa

SP: VII - VIII

Gimnazjum : I-II

Ponadgimnazjalne

Moja przyszłość- moje decyzje

klasa

Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

Poznajmy się – zajęcia integracyjne

klasa

Ponadgimnazjalne

O tolerancji – warsztaty antydyskryminacyjne

klasa

Ponadgimnazjalne

„Tacy sami a ściana między nami...”

klasa

SP: klasy V-VIII

„Razem możemy osiągnąć więcej” – umiejętność współdziałania i współpracy

klasa

SP: klasy IV – VI

„Potrafię rozmawiać z każdym”

 

SP kl. VI - VII

„Jak skutecznie porozumiewać się?”

 

Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne

„Jak mogę sobie poradzić z presją i manipulacją?”

 

Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne

„Sposoby rozwiązywania konfliktów”

 

Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne

„Jąkasz się? jesteś w dobrym towarzystwie” – warsztaty
dla uczniów.

(UWAGA! warsztaty możliwe
do przeprowadzenia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą ucznia jąkającego się
)

klasa

klasy IV-VIII SP

szkoły średnie

 

„Trening dobrego mówcy” - warsztaty dla uczniów.

grupowe

(klasa)

klasy VI-VIII SP

 

„Sztuka rozwiązywania konfliktów za pomocą metody TOC - chmurki”
– warsztaty dla uczniów.

grupowe

(max. 26 uczniów)

klasy VI-VIII SP

 

Profilaktyka uniwersalna „Mam  problem – co robić?” Czyli o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i unikaniu ryzykownych zachowań.

klasa

SP kl. V-VII, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne

Radzenie sobie ze stresem przedegzaminacyjnym

klasa

Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

Jaki jestem w grupie – role grupowe

klasa

Szkoły ponadgimnazjalne

Udana grupa

 klasa

Szkoły ponadgimnazjalne

Jak słyszysz, tak czujesz – warsztaty z zakresu komunikacji

klasa

Szkoły ponadgimnazjalne

„Długi rejs” – warsztaty o podejmowaniu decyzji i przełamywaniu barier

klasa

Szkoły Ponadgimnazjalne kl. II i III

Ja i inni – relacje w grupie, budowanie

klimatu w klasie, szkole, domu.

Warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Klasa (2h), Rada Pedagogiczna (2h), Rodzice (1h). Zamówienia tylko w

Przypadku przeprowadzenia

warsztatów dla

wszystkich w/w grup w danej szkole.

Wszystkie typy szkół

„Sztuka rozwiązywania konfliktów za pomocą metody TOC - chmurki”
– warsztaty dla uczniów.

grupowe

(max. 26 uczniów)

 

SP kl. VI-VIII

 

Czego nie wiem o sobie, a czego nie wiem o innych – warsztaty integracyjne

klasa

SP kl. I-VII

Kogo widzę w lustrze?  - zajęcia dotyczące poczucia własnej wartości i samooceny (profilaktyka uniwersalna)

klasa

SP kl. I-VII

Co dalej gimnazjalisto?

klasa

III klasa gimnazjum

Co dalej licealisto?

klasa

II klasa LO

Wiem co będę robił?

klasa

SP kl. VI-VIII SP

 

DAWNO,DAWNO

TEMU… poznaj swój temperament

klasa

SP kl. VI-VII

 

Pomysłowy Dobromir – kreatywność i współpraca

klasa

SP kl. 0-III

Profilaktyka uniwersalna „Mam  problem – co robić?” Czyli o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i unikaniu ryzykownych zachowań.

klasa

SP kl. V-VII, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne

 

 

 

 

Zasady zapisów na zajęcia prowadzone na terenie Poradni.

Wniosek o objęcie zajęciami na terenie Poradni.

Karta zamówienia zajęć prowadzonych na terenie szkół.

Pełna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży do pobrania

 

Informacje o badaniach przesiewowych realizowanych na terenie szkół i przedszkoli znajdują się w zakładce: Oferta dla szkół i przedszkoli