Do pobrania

Wszystkie aktualne druki

Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie

Regulamin Rady Pedagogicznej

 


Dla szkół - druki zamówienia

Karta zamówienia szkolenia rady pedagogicznej

Karta zamówienia - warsztaty dla nauczycieli

Indywidualne zgłoszenie nauczyciela na warsztaty prowadzone w Poradni

Karta zamówienia - pogadanka rodzice

Karta zamówienia - warsztatów/ zajęć dla uczniów

Karta zamówienia warsztatów dla rodziców

Wzory druków zgody rodzica na przeprowadzenie badań przesiewowych


Badanie gotowości szkolnej - arkusz dla przedszkoli i szkół

Arkusz zgłoszenia dziecka na badanie gotowości szkolnej


Zgłoszenie do Poradni - dla rodzica

Zgłoszenie  do Poradni PP w Ciechanowie


Druk opinii nauczyciela o dziecku

Opinia nauczycieli o uczniu

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub przedszkolu z uwzględnieniem występujących trudności (w przypadku ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę)

 


Druki na zespół orzekający

Wniosek  do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia opracowana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym

Opinia nauczycieli o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie

Zaświadczenie lek. medycyny pracy - nauczanie indywidualne w szkole zawodowej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w przypadku  ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę)


Dla rodziców dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o pomoc w określeniu niezbędnych warunków nauki dziecka niepełnosprawnego


Druki dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Druki niezbędne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłaszających uczniów po raz pierwszy pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (tzw. szkolna procedura)


Druki dla rodziców

Wniosek o wydanie informacji po badaniach w poradni

Druk wniosku o przesłanie kopii opinii do szkoły, przedszkola

Wywiad z rodzicem w związku z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki


Koncepcja pracy Poradni

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie


Informator

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Gdzie szukać pomocy?

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów wymagany jest Acrobat Reader

 

Projekty unijne