Oferta dla rodziców

Oferta działań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie
na rzecz rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Propozycje spotkań tematycznych - prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

 1.  

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną swojego dziecka?

Przedszkola

 1.  

Wychowanie do samodzielności

Przedszkola

 1.  

Gotowość szkolna

Przedszkola,  klasy 0 szkoły podstawowe

 1.  

Mamo, tato pozwól mi na samodzielność

Przedszkola

 1.  

„Adaptacja dziecka w przedszkolu”

Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

 1.  

Po co ten bunt? Specyfika okresu dorastania i zadania rozwojowe.

Rodzice SP VI, VII i gimnazjum

 1.  

Moje dziecko ma 3 lata

Rodzice dzieci przedszkolnych

 1.  

Moje dziecko ma 4 lata

Rodzice dzieci przedszkolnych

 1.  

Moje dziecko ma 3 lata

Rodzice przedszkolaków

 1.  

Moje dziecko ma 4 lata

Rodzice przedszkolaków

 1.  

Moje dziecko ma 5 lat

Rodzice przedszkolaków

 1.  

 

Komputer w życiu mojego dziecka – bezpieczeństwo w sieci

SP

 1.  

„Mamo, tato nie idę do szkoły” – prelekcja na temat odmowy chodzenia do szkoły

Wszystkie typy szkół

 1.  

 

Strachy i straszki – o lękach i emocjach dzieci

Przedszkola

 1.  

 

Nie lubię przegrywać – jak nauczyć dziecko radzić sobie z niepowodzeniem, porażką.

Rodzice dzieci 6-letnich i

7-letnich

 1.  

Jak możemy wspomóc rozwój inteligencji wielorakich u naszych dzieci

Rodzice kl. SP: 0-III

 1.  

Wspieranie sprawności manualnej i grafomotorycznej mojego dziecka.

Przedszkola

 1.  

Kochane i ruchliwe – jak sobie z nim radzić.

SP „0” - IV

 1.  

„Pogodzić rodzeństwo”

Przedszkole, SP

 1.  

„Mama, tata, tablet”. O tym kiedy
i jak udostępniać dzieciom tablet
i smartfon.

przedszkole

 1.  

Zaburzenia odżywiania – co może niepokoić?

Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

 1.  

Jak budować samoocenę dziecka?

Przedszkola, SP

 1.  

Kilka słów o wychowaniu czyli o relacjach z dziećmi oraz wzmacnianiu i wygaszaniu zachowań dzieci i młodzieży.

SP

Gimnazja, Ponadgimnazjalne

 1.  

Radzenie sobie z porażką – jak uczyć dziecko radzenia sobie z porażką.

Przedszkola

 1.  

Jak wychować szczęśliwe dziecko

Rodzice dzieci przedszkolnych i kl. I-III SP

 1.  

„Jak wspomóc dziecko w nauce czytania i pisania”

Rodzice uczniów kl. I - III

 1.  

„Granice w wychowaniu – dlaczego są takie ważne ?”

Przedszkola

 1.  

„Dlaczego są tak ważne granice w wychowaniu ?”

SP

 1.  

„Jak motywować dziecko do nauki”

SP

 1.  

„Jak motywować dziecko do nauki”

Szkoły ponadgimnazjalne

 1.  

„Sposoby ułatwiające porozumiewanie się.”

Szkoły ponadgimnazjalne (grupy do 25 osób)

 1.  

„Kiedy pozwolić, kiedy zabronić?”

Szkoły ponadgimnazjalne

 

2. Propozycje warsztatów dla rodziców – warsztaty mogą odbywać się na terenie szkół oraz na terenie Poradni:

Lp.

Temat warsztatów

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

 1.  

Zachęcanie dzieci do samodzielności –warsztat dla rodziców

10-12 osób

rodzice

 1.  

Szkoła dla Rodziców

---

rodzice

 1.  

 

Trening umiejętności wychowawczych

 

 do 15 osób

 

Wszystkie typy szkół i placówek

 1.  

„Pomóż mamo, pomóż tato – jak nie wyręczać dzieci

do 15 osób

Rodzice dzieci przedszkolnych

 1.  

„W co się bawić? – o tym, jak w zabawie nauczyć dziecko tego co jest trudne w szkole

do 15 osób

Rodzice dzieci SP z klasa 0,I,II

 1.  

Zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania

15 osób

Przedszkola

 1.  

Zabawy i aktywności sprzyjające kształtowaniu się mowy dziecka

15 osób

Przedszkola

 1.  

„Sposoby na miny i humory” – jak rozładować złość przedszkolaka.

15 osób

Przedszkola

 1.  

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających
na grupową terapię niepłynności mowy

---

wszystkie typy placówek

 1.  

„Fakty i mity na temat jąkania”

wg potrzeb

rodzice dzieci uczęszczających na grupową terapię jąkania

 1.  

„Jak wspomagać prawidłowy rozwój mowy dziecka?”

wg potrzeb

rodzice dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy uczęszczających na zajęcia grupowe
w poradni

 1.  

Zabawy słowami, dźwiękami, obrazkami, klockami w przygotowaniu dziecka do szkoły

10-15 osób

Przedszkola

 1.  

„Przepis na wychowanie” – praktyczne rady i wskazówki

do 15 osób

Przedszkole, SP, szkoła ponadpodstawowa

 1.  

„Jak rozmawiać z dziećmi o radzeniu sobie ze złością”

do 15 osób

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 1.  

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

---

Wszyscy rodzice

 1.  

Co zamiast karania?

12-15 osób

Wszyscy rodzice

 1.  

Zrozumieć nastolatka

10-12 osób

Rodzice dzieci w wieku 12-16 lat

 1.  

Dorastać wspólnie z nastolatkiem

10-12 osób

Rodzice dzieci w wieku 12-16 lat

 1.  

Usprawnianie czytania – spotkania instruktarzowe.

15 osób

Rodzice uczniów kl. I i III

 1.  

Jak uczyć dziecko liczyć poprzez zabawę

10-12 osób

Rodzice dzieci klas SP 0-III

 

Druk zamówienia dla szkół i przedszkoli na spotkania (pogadanki) prowadzone przez pracowników Poradni

 Druk zamówienia dla szkół i przedszkoli na warsztaty dla rodziców