Zapisy na zajęcia w Poradni od 16 sierpnia 2017r.

Obowiązujące od września 2017r. zasady dokonywania zapisów na zajęcia prowadzone przez pracowników w Poradni (powyższa procedura NIE DOTYCZY zapisów na zajęcia logopedyczne)

 Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni są bezpłatne.

 Nabór na zajęcia jest prowadzony od 16 sierpnia 2017r. – do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda osoba zgłaszająca się może zapisać dziecko na jeden rodzaj zajęć. Rodzic/ opiekun prawny dziecka - dokonując zapisu musi wskazać zajęcia pierwszego wyboru. Zapisanie na drugi rodzaj zajęć następuje od razu na listę rezerwową - dziecko jest przyjęte na drugi rodzaj zajęć- jeśli brak jest osób, które z pierwszego wyboru wskazały te zajęcia.

 Od 16 sierpnia 2017r. trwają zapisy na następujące rodzaje zajęć:

1. Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu:

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Wioletta Gębala

SP, Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

zajęcia indywidualne

4

Wioletta Gębala

Kl. IV-V, VI-VII SP

zajęcia grupowe (grupy 4 osobowe)

12

Wiesława Machul

SP, Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

zajęcia indywidualne lub grupowe

10

Dorota Kamińska

kl. II-IV SP

zajęcia indywidualne i grupowe (maks. 4-osobowe grupy)

10

Marta Sychowska

kl. I-III SP

zajęcia grupowe (do 4 osób w grupie)

8

Marta Sychowska

kl. IV-V SP

zajęcia grupowe (do 4 osób w grupie)

12

Marta Sychowska

Kl. I-IV SP

zajęcia indywidualne

3

Irena Gostół

kl. II- III SP

zajęcia grupowe

8

Irena Gostół

kl. IV- V SP

zajęcia grupowe (grupa 4-osobowa)

4

Irena Gostół

kl. VI- VII SP

zajęcia grupowe (grupa 4-osobowa)

4

Anna Sacherska

kl. II-III SP

zajęcia grupowe (grupa 2-osobowa)

4

 

 2. Zajęcia EEG Biofeedback

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Anna Sacherska

Od 6 roku życia

zajęcia indywidualne

6

Marta Matuszewska

Od 6 roku życia

zajęcia indywidualne

8

 

3. Zajęcia zwiększające gotowość szkolną

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Irena Gostół, Anna Sacherska, Marta Sychowska,

kl. 0-I  SP,
6-7 lat

Zajęcia grupowe
(grupy 4-osobowe)

12

 

 4. Terapia stymulująca techniki szkolne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Anna Sacherska

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

zajęcia indywidualne 

3

 

5.  „Bajeczki i rymowanki”- zajęcia przygotowujące do czytania i pisania

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Elżbieta Kicińska, Marta Sychowska

5-6 lat

Zajęcia grupowe (grupa 4-osobowa)

8

 

6. „Bystrzaki” – zajęcia rozwijające przedszkolaka

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Anna Sacherska

3-5 lat

Zajęcia grupowe (grupy 2-osobowe)

4

 

7. „Sprawne rączki, sprawne buzie”

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Marta Sychowska, Elżbieta Kicińska

4-5 lat

Zajęcia grupowe (grupa 4-osobowa)

8


 8. Terapia ręki

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Wioletta Gębala

kl. 0- III

Zajęcia indywidualne

3

Wioletta Gębala

kl. I SP

Zajęcia grupowe

4

 

9. Terapia psychologiczna

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Dorota Bielas

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

terapia indywidualna

5

Emilia Górczyk

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

terapia indywidualna

5

 

10.  Praca z uczniem z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Liczba miejsc

Monika Talarczyk- Molewska

SP, szkoła ponadgimnazjalna,

zajęcia indywidualne

5

 

Zajęcia są prowadzone od października 2017r. w godzinach rannych i popołudniowych, ale nie w każdym dniu tygodnia. Zajęcia odbywają się w godzinach otwarcia Poradni od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 18.00, przy czym ostatnia możliwa godzina rozpoczynania zajęć to 17.00 lub w piątki od 8.00- 15.00, przy czym ostatnia możliwa godzina rozpoczynania zajęć to 14.00.

Zgłaszać dziecko na zajęcia można telefonicznie (23 672 26 73 lub 23 673 27 73) lub osobiście. Zgłoszenia dokonuje rodzic/ opiekun prawny dziecka.

W trakcie zgłoszenia rodzic otrzymuje numer zgłoszenia, na który należy powoływać się we wszystkich sprawach związanych z zapisami na zajęcia (np. w chwili dostarczania planu zajęć dziecka). Osoby zgłaszające się na zajęcia są zapisywane do konkretnych osób  i otrzymują numer na liście na wybrane, konkretne zajęcia do wskazanej osoby.

Niezależnie od formy zgłoszenia (osobistej czy telefonicznej) wypełniany jest formularz: Wniosek o objęcie zajęciami terapeutycznymi.

 Na zajęcia przyjmowani są uczniowie po badaniach diagnostycznych określających przyczyny trudności dziecka.

O przyjęciu decyduje:

  1. Kolejność zgłoszeń
  2. Wywiązanie się przez rodzica z obowiązku dostarczenia planu lekcji w terminie do 20 września 2017r. (Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie Poradni o planie zajęć dziecka, przy czym interesuje nas wyłącznie od której do której godziny każdego dnia dziecko ma zajęcia w szkole lub inne zajęcia dodatkowe. Nie zbieramy informacji o rodzajach zajęć). Dopiero po zebraniu planów lekcji ustalane są terminy zajęć w Poradni
  3. W pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowani są uczniowie, którzy kontynuują terapię z poprzedniego roku (uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 również obowiązuje procedura zapisów w sierpniu! Tylko zgłaszającym się w tym czasie jesteśmy w stanie zagwarantować kontynuację terapii).
  4. UWAGA! Osoby zgłaszające swoje dziecko na więcej niż 1 rodzaj zajęć- będą zapisywane tylko na jedne zajęcia- zapisanie na kolejne zajęcia jest możliwe tylko przy braku zgłoszeń na kolejne z zajęć i następuje na LISTĘ REZERWOWĄ.

Uwaga!

Może mieć miejsce sytuacja, że pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej dziecko nie zostanie objęte zajęciami, jeśli nie uda się odnaleźć dogodnego, niekolidującego z zajęciami szkolnymi terminu dla dziecka i w godzinach pracy osoby realizującej dane zajęcia
w Poradni.

Projekty unijne