Autyzm - co o nim wiemy?

Dnia 2 kwietnia 2017r. jest obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Poradnia w ramach włączania się w akcję popularyzowania wiedzy o autyzmie przygotowuje grę, w którą będzie można zagrać na naszym stoisku w niedzielę 2 kwietnia 2017r. przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia 60. Aby móc przygotować się do naszej gry proponujemy sprawdzenie swojej wiedzy nt. autyzmu. Zapraszamy do mini- testu wiedzy o autyzmie.

Poniżej znajdują się stwierdzenia, na które należy odpowiedzieć: PRAWDA lub FAŁSZ.

Zapraszamy również na nasze stoisko w czasie Dnia Świadomości Autyzmu. Przyjdź, zagraj i baw się razem z nami.

Przejdź do mini-testu wiedzy nt. autyzmu.

 

 1. Autyzm jest częstszy u chłopców niż u dziewczynek.

  PRAWDA - FAŁSZ       Sprawdź prawidłową odpowiedź

 2. Autyzm spowodowany jest pozbawieniem dziecka uczuć i opieki rodziców.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 3. Ludzie z autyzmem to ekscentryczni geniusze.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 4. Ludzie z autyzmem nie zawsze rozumieją myśli lub uczucia innych osób.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 5. Autyzm występuje rodzinnie.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 6. Istnieje gen odpowiedzialny za autyzm.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 7. Osoba z autyzmem może „wyrosnąć” z choroby.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 8. Ludzie z autyzmem mają niższy niż przeciętny iloraz inteligencji.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 9. Ludzie z autyzmem wolą być sami.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 10. Autyzm to nowe, dawniej nie występujące zaburzenie.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 11. Pierwsze niepokojące symptomy występują przed 3 rokiem życia.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 12. Osoby, u których zdiagnozowano autyzm, nie odczuwają żadnych emocji.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 13. Przyczyną zaburzeń autystycznych są niewłaściwie postawy rodzicielskie czy metody wychowawcze.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 14. Autyzm należy do zaburzeń rozwojowych, które wymagają terapii.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 15. Wszyscy ludzie cierpiący na autyzm wymagają stałej opieki.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 16. Wszystkie dzieci z autyzmem powinny się uczyć w szkołach specjalnych.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 17. Dziecko z autyzmem ma silniejszą tendencję do podążania za własnymi pragnieniami i przekonaniami niż do akceptowania woli innych osób narzucających mu swoje pragnienia i przekonania.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 18. Dziecko z autyzmem wykazuje niewielkie zainteresowanie poczynaniami grupy społecznej jak również przynależnością do tej grupy.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 19. Dziecko z autyzmem  przejawia silne, utrzymujące się  zainteresowania.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 20. Dziecko z autyzmem zauważa niewielkie nawet szczegóły informacji.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 21. Dziecko z autyzmem zauważa i dobrze zapamiętuje wydarzenia, ludzi, obiekty, których inni mogą nie pamiętać.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 22. Przekonanie dziecka z autyzmem co do znaczenia detalu w konkretnej sytuacji może nie zgadzać się z tym, co inni uważają za istotne.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 23. Dziecko z autyzmem może interesować materiał pokryty wzorem, czy to wizualnym (kształty), numerycznym (plany), alfanumerycznym (tablice rejestracyjne samochodów) czy listami (samochodów, piosenek, etc.).

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 24. Dziecko z autyzmem może być zafascynowane systemami różnego rodzaju, nieważne czy prostymi (kontakty, krany), czy bardziej skomplikowanymi lub abstrakcyjnymi (matematyka).

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 25. Dziecko może przejawiać silny pociąg do zbierania obiektów w grupach (np. nakrętki po butelkach, mapy pociągowe) lub poszukiwać pewnych kategorii informacji (typy jaszczurek, kamieni, tkanin).

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 26. Dziecko z autyzmem woli doświadczenia, których przebieg można kontrolować niż nieprzewidywalne.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 27. Autyzm pojawia się najczęściej w wieku kilkunastu lat.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 28. Każde dziecko z autyzmem ma dokładnie takie same objawy.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 29. Autyzm jest chorobą uleczalną.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 30. Dziecko autystyczne jest gadatliwe, dużo rozmawia z innymi ludźmi, bawi się z innymi dziećmi, lubi kontakt z wieloma obcymi osobami oraz zmiany w swoim otoczeniu.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 31. Leczeniem autyzmu zajmuje się lekarz laryngolog.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 32. Diagnoza autyzmu polega na wykonaniu prostego badania krwi.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 33. Istnieje wiele metod terapii dzieci z autyzmem.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 34. Dwie osoby z taką samą diagnozą autyzmu mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 35. Autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie, ale jego objawy nie są stałe i zmieniają się wraz z rozwojem człowieka.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 36. Autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 37. W autyzmie mówi się o tym, że dziecko nie nawiązuje np. kontaktu wzrokowego z innymi osobami, lub że jest to kontakt bardzo krótkotrwały i ulotny.

  PRAWDA - FAŁSZ  Sprawdź prawidłową odpowiedź

 38. Według danych Autism Europe 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 39. Według statystyk Fundacji SYNAPSIS oraz pilotażowych badań ilości orzeczeń o niepełnosprawności na Mazowszu, liczbę dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem na terenie woj. mazowieckiego (bez osób dorosłych) w 2008 r. szacowano na powyżej 1000 osób.

  PRAWDA - FAŁSZ  Sprawdź prawidłową odpowiedź

 40. W 2010 r. wprowadzono w orzecznictwie o niepełnosprawności specjalny kod oznaczający autyzm.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 41. U osób z autyzmem mogą współwystępować inne zaburzenia i choroby np. padaczka, nadpobudliwość psychoruchowa, dyspraksja lub różnego typu alergie nasilające problemy w funkcjonowaniu.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

 42. Dzieci ze spektrum autyzmu (w różnym nasileniu) mają trudności z odczytywaniem emocji, rozumieniem przyczyn emocji, myśli, intencji i zamiarów innych ludzi.

  PRAWDA - FAŁSZ    Sprawdź prawidłową odpowiedź

 43. Autyzm nie jest równoznaczny z upośledzeniem umysłowym, nawet jeżeli zostało ono stwierdzone u dziecka.

  PRAWDA - FAŁSZ   Sprawdź prawidłową odpowiedź

Projekty unijne