Oferta działań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie
na rzecz rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Propozycja spotkań tematycznych – prelekcje dla rodziców

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typy szkoły/ placówki)

1.             

Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci na ich funkcjonowanie w domu, przedszkolu.

2h

Przedszkola

2.             

„Fakty i mity na temat jąkania”

2 h

rodzice dzieci uczęszczających na grupową terapię niepłynności mowy
(4 grupy)

3.             

Zabawy i aktywności sprzyjające kształtowaniu się mowy dziecka

2h

Przedszkola

4.             

Usprawnienie czytania – spotkanie instruktażowe

2h

SP klasy I-III

5.             

Pogodzić rodzeństwo

2

Rodzice dzieci przedszkolnych i SP

6.             

Rozwijanie kompetencji emocjonalno– społecznych dzieci – rola rodziców -

1

przedszkola

7.             

Gotowość szkolna

1 h

Przedszkola klasy 0 SP

8.             

Moje dziecko ma 3 lata

Moje dziecko ma 4 lata

1,5h

Rodzice przedszkolaków

9.             

Strachy i straszki – o lękach i emocjach dzieci

1h

Przedszkola

10.             

Wspieranie sprawności manualnej i grafomotorycznej mojego dziecka

1h

Przedszkola

11.             

W świecie intymnym dziecka

1h

przedszkola

12.             

Kochane i ruchliwe – jak sobie z nim radzić

1h

SP „0” - IV

13.             

„Jak wspomóc dziecko w nauce czytania i pisania”

0,5 h

Rodzice uczniów kl. I - III

 

 

  1. Propozycja warsztatów dla rodziców – warsztaty mogą odbywać się na terenie szkół oraz na terenie Poradni:

 

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

1.             

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, czyli Szkoła dla rodziców

30 (10 x 3h)

Do 15

Wszyscy rodzice

2.             

Jak wyznaczyć granice w procesie wychowania ?

1,5-2 h

Do 30

przedszkola

3.             

„Pomóż mamo, pomóż tato – jak nie wyręczać dzieci”

1,5 h

15

Przedszkola

4.             

„W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć dziecko tego, co jest trudne w szkole”

1,5 h

15

SP klasy 0, I, II

5.             

Zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania

2 h

10 – 15 osób

Rodzice dzieci kl. „0”

6.             

Usprawnianie techniki czytania -spotkania instruktażowe

2 h

10 -15 osób

Rodzice dzieci kl. I - III

7.             

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

2h

 

Przedszkola

8.             

Co wzmacnia, a co wygasza zachowanie – czyli kilka słów o wychowaniu (tylko na terenie poradni)

2h

 

Wszystkie typy szkół

9.             

„Mamo, tato „tablet”. O tym kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i samrtfon”

1

 

Rodzice dzieci przedszkolnych 3-4 latki

10.          

Komputer w życiu mojego dziecka – bezpieczeństwo w sieci

1h

 

SP

11.          

Zaburzenia odżywiania – co może niepokoić?

1 h

 

Gimnazjum

Ponadgimnazjne

12.          

Mamo, tato nie idę do szkoły czyli kilka słów o wagarach i odmowie chodzenia do szkoły

1 h

 

Wszystkie typy szkół

13.          

Co to jest gotowość szkolna i jak wspierać dziecko w jej osiągnięciu? -

1 h

 

Przedszkola

14.          

Mamo, tato pozwól mi na samodzielność

1 h

 

przedszkola

15.          

Komputer w życiu mojego dziecka – bezpieczeństwo w sieci

1h

 

SP

16.          

Zaburzenia odżywiania – co może niepokoić?

1 h

 

Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

17.          

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W ZAPLANOWANIU KARIERY?