Zgłoszenie przez rodzica udziału w cyklicznych zajęciach warsztatowych  „Szkoła dla rodziców” DRUK w wersji doc oraz pdf

Propozycje warsztatów dla rodziców

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

realizator

1.

Jak wyznaczać granice w procesie wychowania?

1,5 – 2h

Do 30

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

W. Machul

2.

Jak wprowadzać i egzekwować zasady w domu?

1,5 – 2h

Do 30

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

W. Machul

3.

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości- dzieci i młodzieży

3

15

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

D. Bielas

M. Matuszewska

4.

„Jak zachęcać dziecko do współpracy”

2

Do 15 osób

Rodzice dzieci w starszym wieku przedszkolnym

E. Górczyk

M. Molewska

5.

„Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości”

2

Do 15 osób

Rodzice dzieci w wieku 2 – 3 r.ż.

E. Górczyk

M. Molewska

6.

Spotkania instruktażowe dla rodziców

2h jedno spotkanie

10 osób

Rodzice dzieci z klas I-III (po badaniach w Poradni)

E. Kicińska, M. Sychowska, A. Tucholska

7.

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z porażkami?

3

15

Przedszkola, klasy I-III

I. Mydlarz

8.

Pułapki złości – jak wspierać dzieci w radzeniu sobie ze złością

3

15 - 20

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

I. Mydlarz, M. Szymonik

9.

Zamiast karania – jak zachęcić dziecko do współpracy

3

Do 15

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

I. Mydlarz

M. Talarczyk-Molewska

10.

„Pomóż mamo, pomóż tato – jak nie wyręczać dzieci”

1,5h

15

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

A. Sacherska

11.

„W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć dziecko tego, co jest trudne w szkole”

1,5h

15

Rodzice dzieci z SP klasy 0, I, II

A. Sacherska

12.

„Gimnastyka buzi i języka” jak wspomagać rozwój mowy u dziecka

1

do 15 osób

Rodzice dzieci z Przedszkola,  SP kl. 0

M. Szymonik

13.

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” - szkoła dla rodziców

30

8-12 osób

Rodzice

M. Talarczyk-Molewska,

B. Walczak

14.

Szkoła dla rodziców

30

12

Rodzice

D. Bielas

M. Matuszewska