19 kwietnia  2018r. w  Ciechanowie ul. 17 Stycznia 60b
Konferencja :  ,,Kształcenie  zawodowe wobec wyznań rynku pracy ’’ w ramach projektu ,,Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach  powiatu ciechanowskiego’’, dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

Beneficjent :  Powiat Ciechanowski
Partner : Wojewódzki  Urząd  Pracy  - Filia w Ciechanowie
Realizator : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie

Program  konferencji :

    10:30 – 11"00  Rejestracja uczestników , kawa powitalna
    11:00- 11:15 Uroczyste otwarcie konferencji  i powitanie gości
    11:15-11:30 Prezentacja projektu ,,Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach  powiatu ciechanowskiego’’: Monika Zaremba-Łepkowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, Krystyna Ślubowska – koordynator projektu
    11:30–12:00 Wykład  ,,Kształcenie dualne – szanse  i  zagrożenia’’: Jakub Gwoździk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Ciechanowie
    12:00–12:30 Prezentacja kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego.
    12:30–13:30 ,,Szkolnictwo zawodowe a oczekiwania pracodawców’’: debata panelowa z udziałem przedsiębiorców, dyrektorów szkół zawodowych i kierowników nauczania praktycznego
    13:30-14:20 ,,Szkoła, pracodawca, uczeń’’: dyskusja z udziałem uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu ciechanowskiego
    14:20- 14:30 Podsumowanie konferencji
    14:30 –15:00  Poczęstunek