W dniu 04.04.2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie uczestniczyła w XI Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Na stoisku przygotowanym przez Poradnię można było zapoznać się z aktualną ofertą placówki. Poradnia była również organizatorem konferencji "Trendy w doradztwie zawodowym", która odbyła się w ramach realizacji projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Ciechanowski. Partnerem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie Doskonalenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów oraz rozwój współpracy z rynkiem pracy. Jednym z działań projektowych jest wprowadzenie młodzieży szkolnej w funkcjonowanie rynku pracy, zapoznanie ich z tendencjami w doradztwie zawodowym oraz wskazanie zawodów deficytowych.

Realizowany przez Poradnię projekt był okazją, by ponownie podczas Targów Edukacji i Pracy pochylić się nad doradztwem edukacyjnym i kształceniem zawodowym. Podczas konferencji omówione zostały trendy obowiązujące na rynku pracy – barometr zawodów. Zostały przedstawione najnowsze trendy w doradztwie zawodowym, trendy na rynku pracy i zawody deficytowe. Poznaliśmy projekty wsparcia realizowane na rzecz młodzieży, a także projekty wspierające osoby z grupy wykluczonych społecznie.

Dzisiejsze prelekcje pozwoliły uczestnikom spotkania zapoznać się najnowszymi metodami wspierania aktywizacji zawodowej, oczekiwaniami pracodawców oraz młodzieży, która za chwilę wejdzie na rynek pracy. Wskazano na zawody deficytowe i omawiano problem powrotu do pracy osób wykluczonych.

Wystąpienia prelegentów z WUP Filia w Ciechanowie, Fundacji Edukacyjno-Sportowej reGeneracja i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP zachęciły uczestników spotkania do aktywnego udziału w debacie na temat doradztwa zawodowego, Job-coachingu, kształcenia zawodowego i zawodów przyszłości.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. wicedyrektor WUP w Warszawie, dyrektor WUP Filia w Ciechanowie, dyrektorzy PUP z Ciechanowa, Mławy, Żuromina i Płońska, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, doradcy zawodowi aktywnie działający na terenie powiatu ciechanowskiego.

Dzisiejsza konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i informacji między pracodawcami, przyszłymi pracownikami, instytucjami pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że rynek pracy, to rynek ciągłych zmian, za którymi należy podążać.