W dniach 31.08.2018 r.-01.09.2018 r. odbyła się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach III Edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka.

Organizatorami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy
i Dialogu Społecznego „Agere Aude” oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały niepowtarzalne wystąpienia wybitnych ekspertów
z dziedziny logopedii specjalizujących się w zakresie zaburzeń płynności mowy, w szczególności jąkania i giełkotu. W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści zarówno z Polski. m.in. dr hab. Katarzyna Węsierska, dr Mieczysław Chęciek, Prof. Tomasz Woźniak, jak też z zagranicy: dr Joseph Agius (Malta), Prof. Kurt Eggers (Belgia), Benny Ravid (Izrael), Manon Spruit (Holandia), dr Trudy Stewart (Wielka Brytania).

W wydarzeniu uczestniczyła logopeda i pedagog z naszej poradni, Pani Dorota Kamińska, która zaprezentowała uczestnikom konferencji Teorię ograniczeń i jej praktyczne zastosowanie
w terapii jąkania”
(miniseminarium), bazując na doświadczeniach z realizacji autorskiej innowacji pedagogicznej nt. Mówię TO Co myślę – trening płynnej mowy z zastosowaniem metody TOC (Theory of Constraints) realizowanej w naszej placówce podczas zajęć grupowej terapii jąkania.

W ramach towarzyszącej konferencji kampanii „Labirynty Komunikacji” odbyły się również interesujące wydarzenia o charakterze społeczno-edukacyjnym, m.in. logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe nt. „Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu”, które poprowadził Prof. Kurt Eggers z Belgii.

Program konferencji:  http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/program/

Źródło: strona internetowa konferencji:  http://www.konferencja-zpm.edu.pl