Akcja „Wakacje z Poradnią” dobiegła końca. W czasie zajęć dzieci wykonywały różnego rodzaju aktywności, które miały na celu dobrą zabawę, a także stymulowanie rozwoju poszczególnych zdolności. W ramach zajęć przewidziane były gry i zabawy zespołowe uczące reguł i integrujące grupę. Włączone ćwiczenia sprzyjały treningowi umiejętności percepcyjnych. Prace plastyczne umożliwiły dzieciom wykazanie kreatywności, rozwijanie swojego twórczego potencjału.

Ponadto w trakcie trwania „Wakacji z Poradnią” odbyły się spotkania z Pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie oraz Pracownikiem Straży Miejskiej w Ciechanowie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia części prac, które wykonali uczestnicy „Wakacji z Poradnią”.