Zgłoszenia do poradni nie będą przyjmowane telefonicznie