„SZANUJĘ – słowo klucz” to temat przewodni warsztatów oraz debaty zorganizowanej 8 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej „Mazovia” w Ciechanowie w ramach tegorocznego 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy z Ciechanowskiego Sztabu WOŚP, w których działania włączyli się również pracownicy naszej poradni: pedagog Anna Sacherska oraz pedagog, logopeda Dorota Kamińska, w „Warsztatach z dobrym słowem” uczestniczyło ok. 1.000 dzieci z klas 0-III i IV-VIII ze szkół podstawowych z Ciechanowa i okolic. Zaproponowane podczas spotkania aktywności i zabawy odbywały się w 10 kolorowych sektorach, pod okiem ich Liderów i Wolontariuszy, z udziałem gościa specjalnego – Misia Szacusia, który przypomniał dzieciom o ważnych słowach, takich jak: SZACUNEK i TOLERANCJA. Warsztatom towarzyszyła piosenka oraz pokaz filmu edukacyjnego przygotowane specjalnie na tą okazję przez Ciechanowski Sztab WOŚP.
Debatę nt. „Porozmawiajmy o szacunku” z udziałem zaproszonych gości poprowadziła Redaktor Edyta Szewczyk. Poprzedziło ją spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem i interesujący wykład nt. „Opowieść o słowach”.

 


Tematyka warsztatów i debaty stanowiła również inspirację do rozmów nt. szacunku i tolerancji wobec osób jąkających się podczas zajęć grupowej terapii jąkania w poradni oraz wykonania plakatów nt. „Szacunek – słowo klucz”.
Dziękujemy za możliwość wsparcia tej wspaniałej inicjatywy oraz serdecznie gratulujemy jej pomysłodawcom i organizatorom! #Ciechanowski Sztab WOŚP#